Lazim Tha Ke Dekho Mera Rasta Koi Din Aur

Lazim Tha Ke Dekho Mera Rasta Koi Din Aur - Mirza Ghalib