Kuch To Hawa Bhi Sard Thi Kuch Tha Tera Khayal Bhi

Kuch To Hawa Bhi Sard Thi Kuch Tha Tera Khayal Bhi